Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2020-05-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

Шүүхийн олон нийттэй харилцах мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, олон нийтийг мэдээллээр хангах, анхан шатны мэдлэг олгох, шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс бэлтгэн хүргүүлсэн цахим сургалтад 2020.05.15-2020.05.22-ны

Огноо: 2020-05-21  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Цагдаагийн байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн тамгын газар, Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газрын хамтран ажиллах 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2020 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Дархан-Уул аймаг дахь Цагдаагийн газартай хамтарсан уулзалт зохион б

Огноо: 2020-05-18  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХЭД БАЯРЛАЛАА

Намайг Б.О гэдэг. Би 2016 оноос хойш нэгэн хүнсний дэлгүүрт кассаар ажилласан. Ажлын ачаалал өндөр, сарын 300,000 төгрөгийн цалинтай бөгөөд тооллого хийх бүрт 50,000 орчим төгрөгийн дутагдал гарч, тухай бүр цалингаасаа суутгуулан төлдөг байлаа.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.