Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2020-03-16  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Шүүхийн 2019 оны тайлан

Монгол Улсын Шүүхийн 2019 оны тайлантай танилцана уу

Огноо: 2020-03-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн байранд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн тамгын газраас шинэ төрлийн коронавирус /COVID-19/-ын халдвараас урьдчилан сэргийлж шүүхийн байранд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна.

Огноо: 2020-03-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН 2 ДУГААР САРЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.