Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-05-13  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Зарлал

Дархан-Уул аймаг дахь Анхан шатны шүүхийн Тамгын газарт “Бичиг хэргийн ажилтан”-ы албан тушаалд дараах шаардлагыг хангасан иргэдийн материалыг бүртгэж авна.

Огноо: 2019-05-06  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шарын гол, Орхон сум дахь төрийн байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Шарын гол, Орхон сум дахь төрийн байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулав

Огноо: 2019-05-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

“Хуульчийн Про Боно өдөр” арга хэмжээ зохион байгуулав

Дархан-Уул аймаг дахь Анхан болон Давж заалдах шатны шүүх, Хууль зүйн хэлтэс, Прокурорын газар, Өмгөөлөгчдийн зөвлөлтэй хамтран “Хуульчийн Про Боно өдөр” арга хэмжээг хүн ам ихээр төвлөрдөг Дархан зах дотор төрийн үйлчилгээний нэгдсэн цэгийн байршилд өнөө

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.