Уншиж байна...

Монгол Улсын Үндсэн хуулиас...

Монгол Улсад шүүх эрх мэдлийг гагцхүү шүүх хэрэгжүүлнэ.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР,
ПРОЦЕССЫН ТОЙМ
Illustration

Шүүхийн улсын тэмдэгтийн хураамж тооцоолох

Эрх зүйн маргааныг хянан шийдвэрлүүлэхээр өргөдөл, гомдол, нэхэмжлэл шүүхэд гаргах болон шүүхээс баримт бичиг олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана.

Тооцоолох
Illustration

Танд бидэнд илгээх санал, хүсэлт байна уу?

Санал, хүсэлт
  Шүүхүүд мэдээлж байна Бусад
ЗХДЗШШ: Шүүхийн захиргааны албан хаагчдын ур чадварт туулгуурласан менежмент хэрэгжүүлэхээр зорьж байна
286  |  2023-03-07
ЗХДЗШШ: Гар утсаараа шүүхийн үйлчилгээ, орчин нөхцөлтэй танилцах боломжтой боллоо
555  |  2023-03-01
МЭДЭГДЭЛ
215  |  2023-02-17
Сүхбаатар: Шүүхийн шийдвэрийн тойм бичиж, нийтлэх талаар уулзалт, ярилцлага зохион байгууллаа
177  |  2023-02-16
ЗХДЗШШ: Шинээр томилогдсон албан хаагчдад чиглэсэн сургалт зохион байгууллаа
143  |  2023-02-14
Сүхбаатар: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчийн эрхийг хангах тухай хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
104  |  2023-02-08
Ховд: Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдөд зориулсан сургалт зохион байгууллаа
70  |  2023-02-06
Ховд: "Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, биелэлтийг тооцох арга зүй сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
72  |  2023-02-06
Ховд: Хуулийн байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөөн боллоо
90  |  2023-02-06
Ховд: Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн хуралд оролцлоо
71  |  2023-02-06
Төв: Харааны бэрхшээлтэй иргэд шүүхээр үйлчлүүлэх боломжтой боллоо
156  |  2023-02-06
Говь-Алтай: Шүүхийн дэргэдэх ахмадын салбар зөвлөл хуралдав
171  |  2023-02-03
Бор-Өндөр: Дотоодын сургалт зохион байгууллаа
503  |  2023-02-03
Говь-Алтай: “Алтайн мэдээ” сонины редакцтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулав
142  |  2023-02-03
Орхон: “УГИЙН БИЧИГ ХӨТЛӨЛТ, АЧ ХОЛБОГДОЛ” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
140  |  2023-02-03
Архангай: “Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
141  |  2023-02-02
Говь-Алтай: Эрх зүйн мэдлэг түгээх сургалт явууллаа
125  |  2023-02-01
Ховд: Шүүгч, ажилтнуудын хамтарсан зөвлөгөөн боллоо
149  |  2023-01-31
Хэнтий: Нээлттэй шүүх хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулав
134  |  2023-01-31
Хэнтий: Хуульчийн тангараг өргөлөө
143  |  2023-01-31
 
Эхлэлд очих