Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн танилцуулга

Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

ШҮҮГЧ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

       Ерөнхий шүүгч Г.Гэрэлт-Од

1998-2003 онд Улсын мөрдөн байцаах газрын Хан-Уул дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг дэх мөрдөн байцаах тасагт мөрдөн байцаагч

2004-2008 онд MBLC ХХК-д хуульч

2008-2014 онд Монголын өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч

2014 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс  хойш Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

2022 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс хойш Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

       Шүүгч Н.Идэр

2004-2006 онд “Plus invest" ХЗХ-д Хуулийн зөвлөх, Зээлийн эдийн засагч

2006-2007 онд "Дархан секьюрити" ХХК-д албаны дарга

2007 онд Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд шийдвэр гүйцэтгэгч

2007-2010 онд Дархан-Уул аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд шийдвэр гүйцэтгэгч

2010-2012 онд Дорнод аймгийн прокурорын газарт хяналтын прокурор

2012-2013 онд Дархан-Уул аймгийн прокурорын газарт хяналтын прокурор

2013-2014 онд Дархан-Уул аймгийн прокурорын газарт туслах прокурор

2014-2017 онд Дархан-Уул аймгийн прокурорын газарт Аймгийн прокурорын туслах прокурор, Тамгын хэлтсийн дарга

2017-2019 онд Дархан-Уул аймгийн прокурорын газарт хяналтын прокурор

2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрөөс хойш Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

       Шүүгч Б.Ихтамир

2007-2012 онд Булган аймаг дахь сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах

2012-2017 онд Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь Сум дундын шүүхэд шүүгч

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс хойш Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

       Шүүгч Б.Гэршихбөртэ

2011-2012 онд "Мобиком корпораци ХХК"-д мэргэжилтэн

2012-2014 онд Санхүүгийн зохицуулах хороонд референт

2016 оны 01 сараас 2016 оны 06 сарыг хүртэл Төв аймгийн Прокурорын газарт туслах ажилтан

2016 оны 07 сараас 2022 оны 12 сарыг хүртэл Монголын өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч

2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс хойш Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.

      Шүүгч Б.Бат-Амгалан

2003 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газрын хэв журмын тасагт цагдаагийн дэд ахлагч цолтой эргүүлийн цагдаагаар,

2004 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасагт цагдаа-зохицуулагчаар,

2012 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газарт цагдаагийн дэслэгч цолтой хэсгийн байцаагчаар,

2014 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газрын даргаар,

2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрөөс Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр томилогдон ажиллаж байна.