-1

Шүүх өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцлоо

2024-06-21    |   668

Залуучууд театр, Дархан сумын 1, 2, 3 дугаар багийн төвд зохион байгуулагдсан төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаагаа сурталчлах өдөрлөгт тус шүүхийн Тамгын газар оролцож “Шүүхэд мэдүүлэх эрх”, “Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал”, “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч”-ийн тухай иргэдэд мэдээлэл хийж 5 төрлийн зурагт хуудас гарын авлага тарааж, 29 иргэнээс “Шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл” санал асуулга авч, шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаар хандсан 19 иргэнд мэдээлэл өглөө.

. . .