Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

НИЙТ ШҮҮГЧИЙН ЧУУЛГАНЫ ТОГТООЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ