-1

Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын төрийн албаны тусгай шалгалтын зар

2024-05-30    |   339

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлөөс шүүхийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх 127 албан тушаалын тусгай шалгалтыг 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулна. Тусгай шалгалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

Дараах хүснэгтээс сул орон тооны мэдээлэл авна уу.

. . .