-1

“Нээлттэй шүүх” өдөрлөгийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа

2024-07-23    |   383

Тус шүүхийн Тамгын газраас  9 дүгээр  сургуулийн ахлах ангийн 42 сурагчдад “Монгол Улсын шүүхийн тогтолцоо, шүүхийн тухай ойлголт-Шүүхийн эрхэм зорилго, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх нь”, “Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын шүүхийн танилцуулга, үйл ажиллагааны мэдээлэл”, “Хэрэг хүлээн авах, шийдвэрлэх ажиллагааны танилцуулга”, “Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ”, “Эрх зүйч, хуульч мэргэжлийн онцлог”, “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ” сэдвүүдээр мэдээлэл өгч  шүүхийн үйл ажиллагаатай очиж танилцах боломжтой талаар хэлж, сурагчдын сонирхсон асуултад хариулт өглөө.

 

*ХАМТРАН АЖИЛЛАСАН 9 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ЗАХИРГАА, БАГШ

СУРАГЧДАД СУРЛАГА, ХӨДӨЛМӨРИЙН АМЖИЛТ ХҮСЭН ЕРӨӨЕ*

. . .