-1

Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах талаар сургалт зохион байгууллаа

2024-07-23    |   256

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудад Хувийн ашиг сонирхлын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад анхаарах асуудлын талаар шүүхийн Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Д.Буянжаргал сургалт зохион байгуулав.

Сургалтаар албан тушаалтан Хувийн ашиг сонирхлын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах нь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шударга, ил тод, хариуцлагатай байдлыг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой талаар тайлбарлав. 

          Мөн Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнууд 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор мэдүүлэхийг анхааруулав.

. . .